NÄR TID OCH ERFARENHET SPELAR ROLL

                                             

JURIDIK FÖR DIG
VÅRA TJÄNSTER

                                             

WALLMARK´S JURIDIK har bred kompetens inom flertalet rättsområden efter flerårig erfarenhet.


FÖRVALTNINGSRÄTT


Upphandling (överprövingar), förvaltningsrätt, laglighetsprövningar mm


FASTIGHETSRÄTT


Fel i fastighet, hyrestvister, försäljning, plan- och bygglovsfrågor mm.CIVILRÄTT


Upphovsrätt, varumärken, ersättnings- och skadeståndsfrågor, tvistemål, avtalsfrågor.AFFÄRSJURIDIK


Upprättande av avtal, granskning, bolagsjuridik, styrelsearbete.


Handling är nyckeln till framgång

 Pablo Picasso

VILKET ÄR DITT BEHOV ?

Ditt behov är vårt mål. Tillmans når vi dit genom erfarenhet och kompetens.

MEDARBETARE

                                             

Vi ser alltid till att rätt person med kompetens och erfarenhet finns där för dig.

KONTAKT

                                             

Adress: Frennarps bygata 31, 302 25 HALMSTAD
E-post: info@wallmark.eu


info@wallmark.eu